SPRIK

Utgitt på Breton Cassette, dikt, og kort med utsnitt frå eigne vevarbeider.

Kan bestillast på https://bretoncassette.bandcamp.com.


Breton skriv om utgivelsen:

Breton Cassette har gleden av å presentere diktsamlingen Sprik av billedkunstner Kirsti Willemse.
Sprik er en opplesning, en samling av dikt, lest etter hverandre, i en jevn strøm, noe og falle inn i og ut av. 

Diktene innehar en letthet og en tyngde, en inderlighet og et alvor. De tar utgangspunkt i personlige erfaringer rundt det å være kunstner og bli mor. Noe kolliderer, noe settes på vent, noe annet finner sin plass og transformeres. Drivet etter å komme nærmere overgangene mellom motivene og materialene kan leses som en parallell fortelling.

Kirsti jobber i en flerdelt prosess med tekst, installasjon og performance der billedveven fungerer som redskap for å gjøre metaforene mer stofflige.

Tidlegare arbeider