Tekstarbeid

Eit lite hol i vegen Bakom1  Jord på papiretRug of Soft Words Krøllar seg opp  Over under Under Over Balanserer Eit tynt lag

«OverUnder»

 

«Bakom»

«Eit lite hol i veggen»

«This Rug og Soft Words»

Npkon av tekstarbeida er å finne i fylgjande bok og fanzine:

MOPP #4 2011 «Vekstbidrag»

MOPP#3 2011 «Bakom»

Flaskeposten des. 2010 «This soft Rug»

MOPP#2 2010 «Papir på papir»

TEKSTMATERIE 2010 «Eit lite hol i veggen»

TEKSTMATERIE 2010 «(where is my production plant located)*

TEKSTMATERIE 2010 OverUnder